Home / Nasional

Senin, 21 Oktober 2019 - 08:36 WIB

Kumpulan Nama-Nama Bayi Islam – Wanita Dan Laki-Laki

Nama Bayi Islam menjadi salah satu pilihan dalam menunjukkan nama bagi bayi Anda yang gres lahir. Nama tidak sekedar panggilan saja, namun juga merupakan sebuah doa dan harapan. Sebab itu dalam menunjukkan nama kepada Anak perlu mempertimbangkan artinya. Dalam memberi nama Islam, yang biasanya berbahasa Arab, kita harus mengetahui artinya. Jangan hingga kita memberi nama berbahasa arab namun artinya bukan sesuatu yang baik tapi malah sebaliknya. 
Kebanyakan nama bayi Islam diambil dari nama-nama para Rasul dan Nabi, atau diambil dari para ulama dan orang-orang sholeh yang dikenal di masyarakat Islam. Harapannya supaya anak kelak sanggup mengikut jejak mereka, yaitu menjadi insan yang bertakwa. 

Kenapa Nama Bayi Islam?

Kenapa perlu memberi nama anak dengan nama islam? Nama merupakan sebuah identitas umat tertentu. Nama Islam menjadi sebuah pengenalan terhadap identitas pengenalan umat Islam.
Rasulullah saw bersabda yang artinya: Di antara kewajiban seorang ayah kepada anaknya ada tiga. yaitu menamakan mereka dengan nama yang baik, mengajarnya hingga panda, dan mengikahkan si anak apabila mereka ingin menikah.
Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad hasan dari Abi Darda’ ra bahwa Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wassalam bersabda: “Sesungguhnya pada hari selesai zaman nanti kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak-bapak kalian. Oleh sebab itu, buatlah nama-nama yang baik untuk kalian.”

Larangan Memberi Nama Bayi Bermakna Negatif Dan Pesimis

Karena Nama menjadi sebuah doa maka kita tidak boleh memberi nama yang memilik arti jelek, dan jahat. Bahkan nama yang memilik makna pesimis ibarat kesedihan, juga tidak diperbolehkan.
Abu Dawudd berkata, Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wassalam telah mengganti nama Al ‘Ashi (orang yang bermaksiat), ‘Aziz (nama Tuhan), ‘Utullah (yang kasar), Syaithan, dan Habab (sejenis ular atau nama 
setan). Dan dia mengganti nama Harb (perang) dengan nama Salim (damai), dan mengganti nama Al Mudhthaji’ (yang tiduran) dengan Al Munba’its (yang gesit). Bani Az Zinyah dengan Bani Ar Risydah dan Bani Mughwiyah dengan Bani Risydah.
Dalam kitab Sahihnya, Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw bersabda:“Sesungguhnya nama yang paling disukai oleh Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Agung yaitu Abdullah dan Abdur rahman.”
Abu Dawud berkata, Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wassalam telah mengganti nama Al ‘Ashi (orang yang bermaksiat), ‘Aziz (nama Tuhan), ‘Utullah (yang kasar), Syaithan, dan Habab (sejenis ular atau nama 
setan). Dan dia mengganti nama Harb (perang) dengan nama Salim (damai), dan mengganti nama Al Mudhthaji’ (yang tiduran) dengan Al Munba’its (yang gesit). Bani Az Zinyah dengan Bani Ar Risydah dan Bani Mughwiyah dengan Bani Risydah.

Daftar Nama Nama Bayi Islam

 menjadi salah satu pilihan dalam menunjukkan nama bagi bayi Anda yang gres lahir Kumpulan Nama-Nama Bayi Islam - Perempuan dan Laki-laki

Nama Bayi dengan Nama Nabi dan Rasul

Aadam   
Muusaa 
Idriis  
Haaruun 
Nuuh  
Dzulkifli 
Huud  
Daawuud 
Shaalih  
Sulaimaan 
Ibraahiim  
Ilyaas 
Luuth  
Ilyasa’ 
Ismaa’iil  
Yuunus 
Ishaaq  
Zakariyya 
Ya’quub  
Yahya 
Yuusuf  
‘Iisaa 
Syu’aib  
Muhammad 

Nama Sahabat Yang dijamin masuk surga

Abu Bakar Ash Shiddiiq 
‘Umar bin Khaththaab 
‘Utsmaan bin ‘Affaan 
‘Aliyy bin Abii Thaalib 
Sa’ad bin Zaid 
Abu ‘Ubaidah bin Jarrah 
Sa’ad bin Abi Waqqaash 
‘Abdurrahmaan bin ‘Auf 
Zubair bin Awwaam 
Thalhah bin ‘Ubaidillah

Nama istri Rasul saw

Khadiijah 
Saudah 
‘Aa-isyah 
Hafshah 
Zainab binti Khuzaimah 
Ummu Salamah 
Zainab binti Jahsy 
Juwairiyyah 
Shafiyyah 
Ummu Habiibah 
Maariyyah Al Qibthiyyah 
Maimuunah 

Nama Putri Rasul

Al Qaasim 
‘Abdullah 
Ibraahiim 
Zainab 
Ruqayyah 
Ummu Kultsuum 
Faathimah 

Nama Islam untuk Bayi Laki-laki 

Adiib    = penulis, sastrawan 
Asmar  = berkulit coklat, tombak 
Asyam  = pemimpin yang mulia, tinggi 
Amiir   = penguasa 
Anwar  = mempunyai banyak cahaya 
Aniis    = ramah 
Ayaad  = sanggup menguatkan, kokoh 
Usaamah  = singa 
Asad   = hewan buas yang disegani 
Amiin   = sanggup dipercaya 
Arkaan  = kemuliaan, tiang penyangga 
As’ad   = orang yang berbahagia 
Akram  = yang mempunyai kemuliaan 
Aliif    = lemah lembut 
Imaam  = pemimpin, teladan 
Ahmad  = terpuji 
Ariib    = yang mempunyai pengetahuan 
  
Baadii  = yang terlihat nyata, gurun yang tenang 
Baaqir  = mempunyai kedalaman ilmu 
Bahr    = lautan, genangan air yang banyak 
Badriy  = hujan yang turun sebelum  musimnya 
Basyiir  = pem beri kabar gembira 
Burhaan  = penjelasan 
Basmaan  = banyak tersenyum 
Baasil  = sangat pemberani, singa 
Baahir  = yang bersinar 
Badraan  = dua bulan purnama 
Bilaal   = air atau susu yang membasahi tenggorokan 
  
Taamir  = banyak rizki dan kebaikan 
Tamiim  = yang mempunyai penciptaan sempurna 
Tauhiid  = mengesakan Allah 
Taufiiq  = keberhasilan 
Taqiy   = yang bertaqwa 
Tahsiin  = perbaikan 
  
Tsaabit  = kokoh 
Tsaamir  = yang berbuah 
Tsamiin  = mahal 
Tsaqiif  = sangat pandai 
Tsaaqib  = cerdas 
 menjadi salah satu pilihan dalam menunjukkan nama bagi bayi Anda yang gres lahir Kumpulan Nama-Nama Bayi Islam - Perempuan dan Laki-laki
  
Jaabir  = pem baharu yang agung 
Jaasim  = tinggi besar 
Jariir    = tali pengikat unta, nama penyair terkenal 
Ja’far   = sungai, unta betina yang banyak susunya 
Jaliil    = mempunyai kekuasaan yang besar 
Jauhar  = kerikil mulia 
Jalaal  = orang besar yang dihormati 
Jamiil   = tampan dan gagah 
Jaasir  = pem berani 
  
Haatim  = hakim yang diserahi  
Haarits  = yang membajak tanah, singa 
Haafizh  = yang memelihara 
Haamid  = yang bersyukur 
Hibbaan  = yang dikasihi 
Hajjaaj  = yang mempunyai hujjah yang kuat 
Hasan  = baik rupa dan akhlaqnya 
Husain  = sangat baik 
Hakam  = hakim yang bijaksana 
Hakiim  = pintar dan mempunyai pendapat yang kuat 
Haliim  = lembut, sabar 
Ham daan  = yang banyak pujian 
Hum aid  = diminutif dari Ahmad 
Haniif   = yang lurus 
Haazim  = berkemauan keras 
Habiib  = yang terkasihi 
Hasiib  = pem beri, pembuat perhitungan 
Hafiizh  = orang yang terjaga 
Haidar  = pem berani 
Husaam  = pedang yang tajam 
Hilmiy  = penyabar, pemurah 
  
Khatiib  = orang yang memberikan khutbah 
Khaliil  = kekasih, sahabat yang dipercaya 
Khaalid  = tetap di tempatnya, kekal 
Khuzaimah = pohon yang bunganya sangat indah 
Khaththaab  = banyak bicaranya 
Khalduun  = ungkapan untuk kasih sayang 
Khalaf  = pengganti 
Khaalish  = murni, bersih 
Khairiy  = yang mempunyai banyak kebaikan 
Khaazin  = yang mempunyai simpanan 
  
Daariy  = pandai, bijaksana 
Daaniy  = dekat 
Daffaa’  = banyak mempunyai pertahanan diri 
Daaris  = orang yang belajar 
Daliil    = pem beri petunjuk kepada sesuatu 
  
Dzakwaan  = sangat cerdas 
Dzulfaqar  = tulang sulbi, nama pedang ‘Aliyy bin Abii Thaalib 
Dzakiyy  = cerdas, pandai 
Dzakiir  = baik dan besar lengan berkuasa ingatannya 
Dzahab  = emas 
  
Raa-id  = perintis, pasukan perang terdepan 
Raa-if  = sangat penyayang 
Raafi’   = kilauan halilintar 
Raamiy  = bintang, orang yang memanah 
Rajab  = pengagungan 
Ram ziy  = yang sanggup disimbolkan 
Ruwaid  = lembut 
Raihaan  = rizki, bunga 
Rasyiid  = yang mendapat atau memberi petunjuk 
Raaghiib  = orang yang berkehendak, mencintai 
Raakaan  = kemuliaan 
Raamiz  = mengisyaratkan pada sesuatu 
Raziin  = orang yang tenang, teguh 
Raatib  = permanen 
  
Zaahid  = tidak mengasihi keduniaan 
Zaahir  = bercahaya 
Zahraan  = berkilau 
Zuhair  = wajah yang berseri-seri 
Zaid    = pemanis banyak 
Zakiyy  = suci, bersih 
Zaahiy  = wajah yang elok 
  
Saabiq  = lebih dulu dari yang lain 
Saajid  = orang yang bersujud kepada Allah 
Saalim  = orang yang selamat 
Saamiy  = berperawakan tinggi 
Saliim   = terhindar dari bahaya 
Salmaan  = yang selamat 
Sa’iid   = yang berbahagia 
Sayyaaf  = pejuang 
Sayyid  = pem uka 
Siraaj   = pelita 
Suruur  = kegembiraan 
Saa-id  = pem impin 
 menjadi salah satu pilihan dalam menunjukkan nama bagi bayi Anda yang gres lahir Kumpulan Nama-Nama Bayi Islam - Perempuan dan Laki-laki
  
Syariif  = orang terhormat 
Syihaab  = meteor, cahaya api 
Syahiid  = saksi, yang terbunuh di jalan Allah 
Syaakir  = orang yang bersyukur 
Syuraih  = lapang dada 
Syafiiq  = sangat lemah lembut 
Syakiib  = yang memberi akhir kebaikan 
Syaddaad  = kuat, sangat pemberani 
Shaadiq  = yang benar dalam ucapan 
Shaarim  = tajam 
Shafwaan  = jenih, cerah 
Shaa-ib  = yang benar 
Shaabir  = yang sabar 
Shaalih  = lurus dan benar 
Shiddiiq  = selalu membenarkan 
Shafiyy  = murni 
Shaamid  = tegar 
  
Dhaawiy  = bercahaya 
Dhahhaak  = banyak tersenyum 
  
Thaariq  = bintang pagi, baru 
Thaalib  = yang mencari, murid 
Thaahir  = suci, mulia 
Thayyib  = baik, enak, wangi 
Thariif  = ajaib, jarang yang sama 
  
Zhaafir  = yang menang 
Zhariif  = cerdik 
Zhahiir  = penolong 
Zhaahir  = nyata 
Zhafar  = kemenangan 
  
‘Aabid  = orang yang beribadah 
‘Aadil   = adil 
‘Aarif   = yang sabar dan mengetahui 
‘Aashim   = penjaga yang tulus 
‘Aaqil   = orang yang paham, berakal 
‘Aamir  = orang yang menetap 
‘Utbah  = lika liku lembah 
‘Atiiq    = mulia, baik 
‘Adnaan  = yang menetap di suatu tempat 
‘Adiy    = sekumpulan orang yang siap berperang 
‘Aziiz   = yang perkasa, kuat 
‘Afiif    = yang terjaga dari kehinaan 
‘Aliyy   = mulia, perkasa 
‘Ubaadah  = banyak beribadah 
‘Athaa  = rizki, kebaikan 
‘Ayyaasy  = panjang umur 
‘Alwaan  = tinggi 
‘Ammaar  = besar lengan berkuasa imannya, baik pujiannya, lemah lembut 
‘Amruu  = kehidupan, agama 
‘Abbaas  = singa 
‘Azzaam  = berkemauan kuat 
  
Ghaaziy  = pejuang 
Ghaamid  = yang memasukkan pedang ke sarungnya 
Ghaalib  = orang yang menang 
Ghaaliy  = mahal 
  
Fu-aad  = hati 
Faa-iq  = istimewa, menonjol 
Faaris  = penunggang kuda, pandai 
Farhaan  = gem bira 
Fariid   = unik, tiada bandingan, m utiara yang sangat berharga 
Fadhiil  = yang utama, berbudi 
Faishal  = pem impin, pemisah antara hak dan batil 
Faatih  = penakluk 
Faaruuq  = pem isah antara hak dan batil 
Farraas  = tajam pikirannya 
Fawwaaz  = banyak mempunyai keberuntungan 
Fahd   = macan kumbang 
Fauzaan  = keberuntungan 
Fathiin  = cerdas 
  
Qaasim  = pem beri imbalan 
Qudamah  = lama 
Qais    = tinggi hati dan kuat 
Qaabuus  = gagah, tampan dan berkulit halus 
Quthb  = pemimpin 
Kaatib  = penulis 
Kaamil  = mempunyai sifat-sifat sempurna 
Kariim  = murah hati, mulia 
Kan’aan  = yang mengumpulkan 
Kanz   = harta simpanan 
Kinaan  = daerah menyimpan anak panah 
Kaasib  = yang beruntung 
Katsiir  = banyak 
  
Labiib  = berakal, cerdik 
Lathiif  = lembut 
Luqmaan   = jalan terang 
Laabid  = singa 
  
Maazin  = wajah yang berseri 
Maalik  = pelindung, penanggung jawab 
Ma-muun  = yang dipercaya 
Mubaarak  = diberkahi 
Mutawakkil = tunduk dan tawakal kepada Allah 
Mujaahid  = pejuang 
Majiid  = mulia 
Mahbuub  = yang dicintai dan disenangi 
Mahfuuzh  = terpelihara 
Mahmuud  = terpuji 
Murraan  = lembut 
Maajid  = terhormat 
Mukhtaar  = pilihan 
Marjaan  = butiran mutiara 
Mursyid  = pem beri petunjuk 
Muzhaffar  = yang sanggup memenuhi kebutuhannya 
Ma’ruuf  = terkenal, kebaikan 
Mahdiy  = yang mendapat hidayah 
Maimun  = yang mendapat berkah 
Muraad  = kehendak, maksud 
Murtadhaa = yang diridhai 
Marwaan  = kerikil yang sangat keras 
Mas’uud  = yang beruntung, diberi kesenangan 

Nama Islam untuk Bayi Perempuan 

Ariih    = basi yang sedap 
Izdihaar  = kesuksesan 
Ulfah   = keramahtamahan 
Atsiilah  = mempunyai keturunan baik 
Arwaa  = pem andangan yang menawan 
Asmaa-  = nam a-nama 
Aasiyah  = jago dalam pengobatan 
Alfiyah  = mempunyai sifat ribuan 
Afnaan  = dahan 
Aanisah  = gadis yang baik jiwanya 
Aniisah  = lemah lembut 
Iinaas  = baik hati 
Aaminah  = berwibawa, sanggup dipercaya 
Amiinah  = sanggup dipercaya 
Amiirah  = pem impin 
Ariij    = basi yang sedap 
  
Bahiirah  = perempuan yang terhormat 
Baahirah  = cahaya terang benderang 
Balqiis  = ratu negeri Saba- 
Badriyah  = ibarat bulan purnama 
  
Taqiyyah  = yang bertakwa 
Tamiimah  = perlindungan, penciptaan yang sempurna 
Tabriiz  = lebih unggul 
Taimaa-  = padang sahara 
Tuhfah  = yang sangat berharga 
  
Tsurayaa  = bintang, kumpulan planet 
Tsamarah  = buah 
Jauharah  = mutiara 
Jiilaan  = pilihan terbaik 
Jaidaa-  = leher yang jenjang 
Jaliilah  = mulia 
Jamiilah  = cantik 
Jinaan  = taman-taman 
Jumaanah  = butir mutiara berukuran besar 
Jauzaa-  = bintang 
Jaa-izah  = hadiah 
  
Hum nah  = kemudahan 
Hasanah  = kebaikan 
Hauraa-  = perempuan berkulit putih bermata hitam 
Haazimah  = yang mempunyai keteguhan hati 
Haafizhah  = pem elihara 
Haamidah  = yang memuji, bersyukur 
Haaniyah  = lemah lembut 
Habiibah  = kekasih 
Hasnaa-  = cantik 
Huuriyah  = bidadari 
Husnaa  = kesudahan yang menyenangkan, kelembutan 
Hulwah  = mata dan verbal yang indah 
Haliimah  = penyabar 
Ham dah  = pujian 
Ham iidah  = yang terpuji 
Hawwaa-  = perempuan pertama yang diciptakan Allah 
  
Khaatimah = kesudahan 
Khaalidah  = abadi 
Khaznah  = harta yang disimpan 
Khairiyah  = yang mempunyai sifat baik 
Khamiilah  = beludru 
Khansaa-  = yang mempunyai hidung m ancung, perempuan baik 
Khaulah  = rusa betina 
Daaniyah  = dekat 
Diimah  = hujan gerimis yang terus menerus 
Daumah  = kelangsungan 
Diinah  = taat 
Daanah  = kerikil mulia 
  
Dzaakirah  = yang selalu ingat 
Dzakiyyah  = cerdas 
  
Raabihah  = yang beruntung 
Radhwaa  = keridhaan 
Rahiiq  = minyak wangi 
Raihanah  = berjiwa baik 
Raidah  = angin semilir 
Rafiidah  = yang diberi pertolongan 
Rajwaa  = permohonan 
Rajiyyah  = yang diharapkan 
Raajihah  = yang utama 
Raajiyah  = yang mengharapkan 
Raasiyah  = tegar 
Raadhiyah = yang rela 
Raaqiyah  = tinggi 
Raaniyah  = yang terpukau 
Rabwah  = tanah mendaki 
Rahiil   = yang berjalan, nama ibu nabi Yuusuf a.s 
Rasmiyyah = sesuai tatanan 
Radhiyyah  = pandai 
Rafii’ah  = tinggi 
Rifqah  = perkumpulan, nama istri nabi Ishaaq a.s 
Raudhah  = taman yang rindang 
Rafiiqah  = pendamping 
Ranaa  = indah, lezat dilihat 
Riqqah  = kelembutan 
Zaakiyah  = baik, tumbuh 
Zaahidah  = perempuan yang zuhud 
Zaahirah  = berkilauan 
Zaahiyah  = indah, berseri 
Zubaidah  = inti, yang terbaik 
Zakiyyah  = baik, terpuji 
Zahraa-  = berseri, bercahaya 
Zarqaa-  = langit biru, jernih 
Zahrah  = bunga 
Zuhrah  = keindahan 
  
Saarah  = nyonya, nama istri nabi Ibraahiim a.s 
Saajidah  = yang bersujud 
Saatirah  = istri yang menutup malu suaminya 
Saalimah   = terhindar dari bahaya 
Sajaa   = tenang 
Su’daa  = berbahagia 
Sa’diyyah  = bersifat senang 
Sulaafah  = anggur yang berair sebelum diperas 
Salmaa  = selamat, sehat 
Sumayyah  = berkedudukan tinggi 
Suniyyah  = berkedudukan tinggi 
Saudah  = harta m elimpah 
Sayyidah  = nyonya 
Saamiyah  = terhormat 
Saahirah  = rem bulan 
Salsabil  = nam a mata air di surga 
Salwaa  = madu 
Suhaa  = bintang kecil yang berkelap kelip 
Sausan  = nam an bunga yang harum 
  
Syariifah  = terhormat 
Syafiiqah  = yang bersimpati, lem ah lembut 
Syammaa- = yang berhidung mancung 
Syahlaa-  = bermata kebiru-biruan 
Shibaa  = kerinduan, kemudahan 
Shafiyyah  = jernih, murni 
Shaafiyah  = jernih 
Shadaa  = kumandang 
Shabiyyah  = gadis cilik 
  
Dhifaaf  = pinggiran sungai 
Dhamrah  = bekulit halus 
Dhaafiyah  = hidup mewah 
  
Thaahirah  = suci, mulia 
Thariifah  = jarang ada 
Thallah  = cantik, harum 
  
Zhaafirah  = beruntung 
Zhariifah  = wajah yang indah 
  
‘Aa-idah  = anugerah 
‘Aarifah  = yang mengetahui 
‘Aamirah  = melimpah 
‘Adzbah  = sedap 
‘Aziizah  = mulia, kuat 
‘Afiifah  = yang mensucikan dirinya 
‘Aqiilah  = terhormat 
‘Ulayyaa  = langit 
‘Aliyyah  = tinggi 
‘Aabidah  = taat 
‘Aatikah  = jernih, mulia 
‘Aakifah  = yang menetap 
‘Aasilah  = yang berbuat baik 
‘Inaayah  = pertolongan, perhatian 
‘Aathifah  = rasa kasih sayang 
‘Atiiqah  = perempuan cantik 
‘Afraa-  = tanah putih 
‘Ulaa   = tinggi 
‘Alyaa-  = daerah yang tinggi 
  
Ghaadah  = perempuan yang lembut 
Ghaaziyah = pejuang 
Ghaitsaa-  = awan yang menurunkan hujan 
  
 menjadi salah satu pilihan dalam menunjukkan nama bagi bayi Anda yang gres lahir Kumpulan Nama-Nama Bayi Islam - Perempuan dan Laki-laki
Faa-idah  = manfaat 
Faatihah  = permulaan 
Farah  = kegembiraan 
Farhah  = yang menggembirakan 
Faakihah  = buah 
Fariidah  = mutiara yang tiada bandingnya 
Fairuuz  = kerikil permata berwarna biru kehijauan 
Faa-izah  = yang beruntung 
Faadiyah  = yang terlindung 
Fikriyyah  = mengandung unsur pikiran 
Fullah  = nam a bunga putih yang harum 
Fauziyyah  = beruntung 
Fathiyyah  = mempunyai sifat kemenangan 
Fathiinah  = cerdas 
  
Qadriyyah  = yang selalu bisa 
Qamraa-  = cahaya rembulan 
Qasiimah  = wajah cantik 
  
Kamiilah  = yang sempurna 
Kifaayah  = kecukupan 
Kaltsum  = wajah cantik 
  
La-aalii  = banyak mutiara 
Lubaabah  = pilihan 
Labiibah  = cerdas 
Lamis  = lembut sentuhannya 
Lainah  = pohon kecil 
Maajidah  = mulia, agung 
Marjaanah  = biji mutiara, kerikil merah 
Mawaddah = kasih sayang 
Maasah  = kerikil permata yang mahal 
Maa-isah  = perawakan yang serasi 
Madiihah  = terpuji 
Muraadah  = yang dicintai 
Maryam  = tinggi (bahasa Suryani) 
Masarah  = kegembiraan 
Miskah  = minyak wangi 
Mufiidah  = yang bermanfaat 
Maliihah  = cantik 
Munaa  = harapan 
Muniirah  = bercahaya 
Muniifah  = tinggi, serasi 
Muhjah  = yang terbagus dan indah 
Maisuun  = bagus, tenang 
Maariyah  = wajah berseri seri 
Maaziyah  = awan yang membawa hujan 
  
Nahdah  = tinggi, mulia 
Najdah  = keberanian 
Najlaa-  = bermata hitam nan indah 
Najwaa  = bisikan, rahasia 
Nahlah  = tegukan minum yang pertama 
Nuz-hah  = daerah yang jauh 
Nasmah  = semilir angin 
Naadirah  = jarang ada 
Naadiyah  = para pendukung, penyeru 
Naa-ilah  = karunia 
Nabiilah  = terhormat 
Najiibah  = utama 
Naziihah  = terhindar dari hal-hal buruk 
Nu’maa  = hidup enak 
Nafiisah  = berharga, diminati 
Nuhaa  = pikiran 
  
Haajar  = istri nabi Ibraahiim a.s 
Hanaa-  = kegembiraan 
Huwaidah  = kehalusan 
Hayaa  = bagus lahiriahnya 
Haaniyah  = gem bira 
Haalah  = bias cahaya di sekitar bulan 
Haifaa-   = ram ping 
  
Wardah  = bunga, mawar 
Widaad  = kasih sayang 
Wasiimah  = berwajah cantik 
  
Yamaamah  = burung dara 
Yamnah  = sebelah kanan 
Yumnaa  = diberkahi, sebelah kanan 
Yaaquutah = kerikil permata warna warni 
Yaafi’ah  = tinggi, muda 

Tips Memilih Nama bayi Islam

Sebaik-baik nama yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang paling buruk yaitu Harb dan Murrah. Dilarang menggunakan nama Barrah. Dilarang menggunakan nama yang bermakna buruk. Dilarang menggunakan nama sesembahan selain Allah. Dilarang menggunakan Asmaaul Husna kalau tidak menggunakan kata ‘Abdu di depanya. Dilarang menggunakan nama malaikat. Inilah sedikit panduan memberi nama Islam bagi Anda yang sedang dan akan dikarunia seorang anak. Semoga doa dengan nama ini dikabulkan oleh Allah SWT.

Share :

Baca Juga

Nasional

Jangan Buru-buru Mendaftar, Ini Tips Pendaftaran CPNS 2019 dari BKN

Nasional

Viral! Ceramah UAS; Kalau Istri Minta Cerai, Ceraikan Saja!

Nasional

Pengamat Politik Sebut, Manuver Paloh Wujud Kekecewaan Atas Hal-hal Ini

Nasional

Karantina WNI dari Wuhan, 117 Brimob Dikirim ke Natuna

Nasional

Duta Besar India Mengecam Aksi Pembakaran Bendera India

Nasional

Kepastian Jakarta Lockdown Dibahas Hari Ini di Kantor Luhut

Nasional

Inilah Cara Mengatasi Dilema Hidup Anda Dalam Islam

Nasional

Ditjen Imigrasi Kemkumham Memberikan Izin Tinggal Terpaksa kepada 2.643 WN Tiongkok